Heart 2 Heart

言葉は違うけどオシャレな感じです♪ それにしても Kyla めっちゃキレイです!


Ito na ang ating huling sandali
イト ナ アン アーティン フリン サンダリ
これが俺達の最後の瞬間

Di na tayo magkaka mali
ディ ナ タヨ マッカカ マリ
俺達は間違えにはならない

Kasi wala ng bukas
カスィ ワラ ナン ブーカス
明日はないから

Sulitin natin ito na ang wakas
スリテンィン ナーティン イト ナ アン ワカス
これが最後だから間違えないようにしよう

Kailangan na yata nating umuwi
カイラーガン ナ ヤタ ナーティン ウムウィ
多分、俺達は帰る必要がある

Hawakan mo aking kamay
ハワカン モ アーキン カマイ
私の手を握って

Bago tayo maghiwalay
バーゴ タヨ マグヒワライ 
私達は別れる前に

lahat lahat ibibigay
ラハット ラハット イビビガイ
すべてをあげる

lahat lahat
ラハット ラハット
すべてを

Paalam sa ating huling sayaw
パアラム サ アーティン フリン サヤウ
俺達の最後のダンスにお別れをして

May dulo pala ang langit
マイ ドゥーロ パラ アン ラギット
空みたいになって終わるかもしれない

Kaya’t sabay tayong bibitaw
カヤット サバイ タヨン ビビタウ
一緒に手を放そう

Sa ating huling sayaw
サ アーティン フリン サヤウ
俺達の最後のダンスで

Di namalayan na malalim na ang gabi
ディ ナマラヤン ナ マラリム ナ アン ガビ
こんな深い夜になったことに気がつかなかった

(malalim na ang gabi)
マラリム ナ アン ガビ
深い夜に

Pero ayoko sanang magmadali
ぺロ アヨコ サナン マグマダリ
だけど俺は急ぎたくない

(wag kang magmadali)
ワッグ カン マグマダダリ
そんなに急がないで

Kay tamis kay sarap
カイ タミス カイ サラップ
すごく気分がいい

Ngunit ito na ang huli
グニト イト ナ アン フリ
だけどそれは最後には

Kailangan na yata natin umuwi
カイラーガン ナ ヤータ ナーティン ウムウィ
多分、俺達は帰る必要がある

Hawakan mo aking kamay
ハワカン モ アーキン カマイ
私の手を握って

Bago tayo maghiwalay
バーゴ タヨ マグヒワライ
私達は別れる前に

lahat lahat ibibigay
ラハット ラハット イビビガイ
すべてをあげる

lahat lahat
ラハット ラハット
すべてを

Paalam sa ating huling sayaw
パアラム サ アーティン フリン サヤウ
俺達の最後のダンスにお別れをして

May dulo pala ang langit
マイ ドゥーロ パラ アン ラギット
空みたいになって終わるかもしれない

Kaya’t sabay tayong bibitaw
カヤット サバイ タヨン ビビタウ
一緒に手を放そう

Sa ating huling sayaw
サ アーティン フリン サヤウ
俺達の最後のダンスで

Paalam sa ating huling sayaw
パアラム サ アーティン フリン サヤウ
俺達の最後のダンスにお別れをして

May dulo pa la ang langit
マイ ドゥーロ パ ラ アン ラギット
空みたいになって終わるかもしれない

Kaya’t sabay tayong bibitaw
カヤット サバイ タヨン ビビタウ 
だから手放す

Sa ating huling sayaw
サ アーティン フリン サヤウ
俺達の最後のダンスで

Paalam sa ating huling sayaw
パアラム サ アーティン フリン サヤウ
俺達の最後のダンスにお別れをして

May dulo pala ang langit
マイ ドゥーロ パ ラ アン ラギット
空みたいになって終わるかもしれない

Kaya’t sabay tayong bibitaw
カヤット サバイ タヨン ビビタウ 
一緒に手を放そう

Sa ating huling sayaw
サ アーティン フリン サヤウ
俺達の最後のダンスで

いつも応援ありがとうございます
 にほんブログ村 外国語ブログ タガログ語へ